RELIGIILE LUMII – CREŞTINISMUL

PROIECT DE LECŢIE

 

CLASA: a XI- a

UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare

DISCIPLINA: RELIGIE

LECŢIA: RELIGIILE LUMII – CREŞTINISMUL

 

TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: dobândire/ însuşire de noi cunoştinţe

DURATA: 50 minute

PROFESOR: OCTAVIAN BUTUZA

COMPETENŢE SPECIFICE

 1. prezentarea apariţiei şi dezvoltării creştinismului în lume
 2. cunoaşterea învăţăturilor principale ale creştinismului
 3. enumerearea momentelor istorice importante pentru creştinism

STRATEGIA DIDACTICĂ

 1. Resurse procedurale
  • SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia, problematizarea, feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea
  • Forme de organizare: frontal, individual
 1. Resurse materiale: catalog, tablă, cretă colorată, manual.
 2. Modalităţi de evaluare: observaţia sistemică, evaluare orală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:

 1. Manual
 2. Biblia
 3. Cărţi de rugăciuni

 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

 

Momentele instruirii (timp) CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi procedee Forme de organizare Resurse materiale Modalităţi de evaluare
Moment organizatoric

(2 min)

Profesorul rosteşte cu elevii rugăciunea

Verifică prezenţa elevilor şi disponibilitatea colectivului clasei pentru începerea orei.

Rostesc rugăciunea

Elevii spun absenţii şi se pregătesc de lecţie.

Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
 

Captarea atenţiei

(1 min)

 

Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi precizează obiectivele urmărite.

Elevii notează în caiet titlul lecţiei, ascultă şi devin atenţi la competenţele specifice urmărite. Expunerea Frontal Tablă, cretă
 

Reactualizarea cunoştinţelor asimilate anterior

(7 min)

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebări lecţia anterioară şi notează în caietul personal elevii cei mai activi.

 

Elevii răspund la întrebări expunându-şi punctele de vedere

 

Conversaţia

euristică

 

 

Frontal

 

Manual

Evaluare orală
 

 

 

 

Dirijarea învăţării.

 

1

 

 

2

 

3

 

Notează titlul lecţiei pe tablă. Solicită elevilor să răspundă la întrebări despre creştinism, despre religiile lumii.

Profesorul prezintă elevilor apariţia şi dezvoltarea creştinismului în lume.

Profesorul explică elevilor care sunt principalele învăţături ale creştinismului.

Explică elevilor care au fost cele mai importante momente istorice în dezvoltarea creştinismului în lume.

 

 

Elevii răspund cu ajutorul profesorului, dacă va fi nece-sar.

 

Elevii răspund eventualelor întrebări. Notează în caiete.

 

 

 

 

 

Conversaţia

Expunerea Modelarea

 

 

 

 

 

Frontal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual

Biblia

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală
Obţinerea performanţei Adresează elevilor întrebări cu privire la lecţia predată şi fixează cunoştinţele. Apoi explică elevilor eventualele neînţelegeri. Elevii răspund. Pun întrebări. Exerciţiul

Feed-back-ul

Individual Manual Evaluare scrisă
Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru ora următoare.

Rosteşte rugăciunea

Sunt atenţi la cerinţe

Rostesc rugăciunea

Schiţa tablei

 

RELIGIILE LUMII – CREŞTINISMUL

 

Creştinismul este religia întemeiată de Iisus Hristos, numele îi vine de la întemeiatorul ei.

Îşi are începuturile în iudaism. Ziua de naştere a creştinismului este Cinzecimea, când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Apostolilor.

Recunoaşterea oficială a avut loc în 313 şi apoi s-a răspândit în toată lumea prin misionari creştini.

Este o religie revelată.

Dogmele creştinătăţii sunt cuprinse în Crez (Simbolul Credinţei.).

Învăţăturile principale sunt:

 • dogma Sfintei Treimi
 • Mântuitorul Iisus Hristos
 • Fecioara Maria
 • Biserica
 • Taina Sfântului Botez
 • Învierea morţilor

Momente istorice importante:

 • Sinoadele Ecumenice şi fixarea dogmelor creştine
 • Marea Schismă
 • Reforma protestantă
 • Contrareforma şi Uniaţia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *