SEMNIFICAŢIA AŞEZĂRII SFINTELOR ICOANE ÎN BISERICĂ CLASA a XI-a

NOŢIUNI DE LITURGICA

SEMNIFICAŢIA AŞEZARII SFINTELOR ICOANE ÎN BISERICĂ

CLASA a XI-a

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Carmen OPREA
Disciplina: Religie
 Clasa: a XI-a
 Unitatea de învăţare: Noţiuni de liturgică
Titlul lecţiei: Semnificaţia aşezării Sfintelor Icoane in biserică
Tipul lecţiei: Achiziţie de noi cunoştinţe
Competenţe generale:
C.G.1. Definirea specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri
C.O.2 Competenţa de utilizare adecvată a diferitelor tipuri de comunicare în situaţii reale (să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale)

 

C.G.2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, in diferite contexte de comunicare
C.O.8 Competenţa de construire/planificare a carierei (să-şi construiască un set de valori individuale şi sociale şi să-şi orienteze comportamentul şi cariera în funcţie de acestea)
Competenţe specifice:
1.3. Prezetnarea semnificaţiei şi rolului iconografiei în cult
2.b. Cunoaşterea şi utilizarea eficientă şi corectă a codurilor, a limbajelor şi a convenţiilor aparţinând terminologiei diferitelor domenii ale cunoaşterii
2.2. Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbateri pe teme religioase
8.b. Înțelegerea modului în care mediul social şi cultural (familia, normele sociale, codurile lingvistice, tradiţiile istorice etc.) influenţează ideile şi comportamentele proprii, precum şi pe ale altora
8.c. Cunoaşterea şi analiza oportunităţilor oferite de diferite filiere vocaţionale, în funcţie de aptitudinile individuale

 

Competenţe derivate:
    Cognitive:

La sfârşitul lecţiei elevii vor dovedi urmatoarele competenţe:

 
 • descrierea picturii din Biserica Ortodoxă
 • argumentarea valorii spirituale, artistice şi pedagogice a picturii religioase
 • identificarea elementelor specifice picturii bizantine
 • stabilirea legăturii dintre icoană şi Evanghelie
    Afectiv-atitudinale:
 
 • Să se angajeze activ în soluţionarea sarcinilor didactice
    Psihomotorii
 
 • Să utilizeze corect mijloacele de învăţământ propuse
Strategia: inductivă, dirijată, cognitivă
Organizarea: frontală, perechi şi grupe
Metode:
 • Conversaţia
 • Problematizarea
 • Explicaţia
 • Lucrul pe grupe
 • Lectura şi interpretarea textului biblic
 
Material didactic:
 • Catalog de prezenţă
 • Manualul clasei
 • Fişe de lucru (individuale şi pentru grupe)
 • Tablă, cretă
Material bibliografic:
  1.***Biblia sau Sfanta Scriptură, Institutul Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 2001
  2. BOGHIU,Arhim,Sofian, Chipul Mântuitorului în iconografie,Editura Bizantina,Bucuresti,2001
  3.BRANIŞTE Ene, Liturgica, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,Bucureşti,1984
  4. BRANIŞTE Ene, Liturgica specială, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,Bucureşti,1980
  5. Branişte  Ene, Branişte Ecaterina, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura Diecezană, Caransebeş, 2001.
6. Muha Corneliu, Religie – Auxiliar didactic pentru elevi, clasa a XI-a, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2009
Momentele  lecţiei Competenţe specifice Timp Activitate didactică  Resurse/Metode Evaluare
Momentul Organizatoric 1.3 2′

 

Salutul.

Rostirea rugăciunii Tatăl nostru.

Realizarea prezenţei. Organizarea clasei.

 

Rostirea rugăciunii

 

Conversația

 

 

Observarea

Verificarea cunoştinţelor 2.2 5′ (3′ + 2′) Profesorul prin întrebări cere elevilor să explice cuvantul icoana, sa xplice de ce cinstirea icoanelor nu este idolatrie, la ce Sinod Ecumenic s+a dat libertate de cult icoanelor.completeze în perechi fișa 1.

După expirarea timpului de lucru, elevii sunt invitați să compare rezultatul activității lor cu fișa completată propusă de profesor.

 

Elevii răspund punctual la întrebările profesorului

Conversația

Explicația

 

Observarea Aprecieri verbale

 

Pregătirea pentru lectia nouă 2.b. 2′

 

Profesorul invită elevii la un dialog despre Biserica Creştină, Una, lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos, câştigată prin sângele Său pe Cruce.

 

 

 

Conversația

 

Observarea Aprecieri verbale

 

Anuntarea titlului lecţiei noi

2.2 1′

 

Profesorul anunță titlul lecției noi și  menționează competențele de atins pe parcursul orei. Locasul de cult

Observaţia

Conversația

 

Comunicarea noilor cunoştinţe 1.3

 

2.2

 

 

 

8.b.

8.c.

27′

 

Solicită elevilor să răspundă la întrebări despre iconă, pictura bisericescă.

Profesorul prezintă elevilor informaţii despre programul iconografic, despre arhitectura si pictura bizantină.

Vorbeşte elevilor despre partile bisericii, despre icoanele si picturile existente in ficate parte a bisericii, despre obiectele sfinte, importanta si simbolismul lor

Profesorul explică elevilor ca pictura bisericesca este o recapitulare a istoriei mantuirii.

Locaşul de cult

Explicația

Conversația

Observaţia

Activitate individuală.

Observarea Aprecieri verbale

 

Fixarea cunoştinţelor 1.3 8′

 

 Se face prin întrebari adresate de catre profesor elevilor despre importanţa pe care pictura bisericească o are în viaţa creştinul ortodox, depre rânduiala pictării principalelor spaţii ale bisericii interioare si exteroare.

Apoi explică elevilor eventualele neînţelegeri.

 

Fișa de lucru

SINELG

Conversația

 

Observarea Aprecieri verbale

Aprecierea, asocierea şi generalizarea 8.b.;  8.c 2′ Profesorul formulează concluzii generale cu privire la tema discutată și subliniază elementele importante. Una Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică este Biserica lui Iisus Hristos, căreia El i-a promis că nici porţile iadului nu o vor birui. Pictura mai este numită si „Biblia in imagini” sau „Biblia neştiutorilor de carte”. Explicația

 

Evaluarea 1.3 1′ Profesorul face aprecieri generale cu privire la activitatea elevilor, menționându-i pe cei mai activi și notându-i pe cei care au dat mai multe răspunsuri bune. Conversația

 

Aprecieri verbale

Notarea

 

Activitatea suplimenatră 3.1 1′ Profesorul le cere elevilor să alcătuiască câte un portofoliu care să cuprinda pictura imagini cu pictura existenta in fiecare compartiment5 al bisericii. Conversația

Explicația

Observarea

 

 

Încheierea 3.2 1′ Elevii şi profesorul rostesc rugăciunea:

Cuvine-se cu adevărat.

Profesorul salută elevii.

Rostirea rugăciunii Observarea

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *